Jdi na obsah Jdi na menu
 
Historie

Sbor dobrovolných hasičů byl v Roprachticích založen 18. 3. 1888. Sešlo se 32 mužů, kteří položili základ dlouholeté tradici. Prvním předsedou se stal pan J. Farský, velitelem pan F. Janda, podvelitelem pan F. Václavík a jednatelem pan J. Zajíček.

15. dubna téhož roku proběhlo prví hasičské cvičení ,,U Kopaně". Cvičilo se se stříkačkou, kterou zakoupilo obecní zastupitelstvo u firmy R. A. Smekal na Smíchově za 700 zlatých. Dne 29. 4. 1888 mohl nově založený hasičský sbor prokázat svou připravenost poprvé u požáru. Jednalo se o požár stodoly pana Josefa Strnádka.

22. 5. 1888 byl sbor přijat do Spolku župy Podkrkonošské. Koncem roku 1888 měl hasičský sbor 66 členů.

V roce 1889 byl pořádán 1. hasičský bál, který se nadále konal a koná každoročně. Hasiči se také pravidelně účastnili církevních slavností, pohřbů a sjezdů hasičů v okolních vsích, pořádali pravidelná cvičení.

V roce 1893 se v Roprachticích konal 10. jubilejní sjezd hasičských sborů Podkrkonošské župy. sjezdu se zúčastnilo úctyhodných 22 sborů s 676 muži.

23. 6. 1901 se uskutečnilo slavnostní svěcení sborového praporu. Kmotrou praporu byla paní Eleonora Tulachová.

V roce 1903 byly pořízeny nové národní kroje. Roku 1910 se člen hasičského sboru pan František Martinec zúčastnil velikého zájezdu slovanských hasičů do Lublaně.

V období 1. světové války činnost sboru značně ochabla. Mnoho členů bylo odvedeno. V roce 1916 měl sbor 90 členů, z toho 42 vykonávalo vojenskou službu. V roce 1918 vzniká při sboru ženský sbor s 18 členkami.

Od roku 1983 u nás pod vedením vedoucích Josefa Rybáře a Bohumila Farského cvičili i mladí hasiči, kteří se každoročně účastnili závodu hasičské všestrannosti ,,Hra plamen". Po několika roční odmlce se opět podařilo sestavit družstvo dětí, které se pod vedením manželů Lukešových pravidelně zúčastňuje závodu hasičské všestrannosti a Poháru O dráčka Soptíka.

Soutěžíme v poháru OSH Semily, v které se v sezoně 2007 vedlo oběma družstům. Ženy se po velice vydařené sezoně umístily na místě třetím a muži  obsadili místo čtvrté.

V roce 2007 se nám vedlo dobře i na okrskové soutěži, kterou jsme po 13. letech hostili doma na nově zbudovaném areálu. Obě družstva soutěž vyhrála a postupila na okresní kolo, kde se umístila na místech druhých a následně postoupila na krajské kolo. Krajského kola se však zúčastnilo pouze družstvo žen, jelikož muži své družstvo nesestavili. Jednalo se tak o v historii prví účast žen na krajské soutěži.

 

Obrazek

V roce 2008 se okrsková soutěž konala v Poniklé. Ženy obsadily 2. místo a prvenství z předešlého roku neuhájily, vyhrála Poniklá a však postup na okresní kolo v požárním útoku měly zajištěný. Muži okrskovou soutěž opět vyhráli. Na okresním kole se nám též vedlo. Muži soutěž vyhrály a ženy po nepodařeném útoku obsadily 3. místo. Postup na krajské kolo v požárním útoku však obě dvě družstva neminul, protože v tomto roce postupovala na krajské kolo první tři družstva. Krajské kolo se uskutečnilo v Zákupech. Naše družstva tam neudělala ostudu. Ženy skončily na skvělém 2. místě. Mužům nepřálo štěstí, po neférovém jednání rozhodčích při útoku skončili na 5.místě.